Lørdag, 26. september 2020
Lars Jørgen Nielsen

Lars Jørgen Nielsen

Fredag, 11 september 2020 17:49

Indvielse af ny legeplads i Vadum Bypark

Indvielse af ny legeplads i Vadum Bypark

Lørdag d. 19. sep. kl. 10.00 indvier vi den nye legeplads

Det starter med en kort åbniingstale kl. 10.00

Derefter er der kagemand og juice til børnene,

og desuden en lille overraskelse.

Til de voksne er der forskellige drikkevarer.

Vi slutter festen kl. 12.00Venlig hilsen               Vadum Samråd

 

 

Den nye flotte legeplads i Vadum Bypark er klar til brug.

Medens legepladsen blev etableret var der opsat hegn omkring pladsen, og allerede dengang var der en del børn som spændt kiggede gennem hegnet.

Knap var hegnet fjernet før mange børn gik i gang med at prøve redskaberne af, og det er dejligt at man viser så stor interesse for legepladsen.

Den nye legeplads har især de 1 til 6 årige som målgruppe, og skulle gerne dække et område som bl.a. dagplejere har efterspurgt; når vi så samtidig har tarzanbane til de lidt større og en parkourbane for alle aldersgrupper, føler vi at vi er godt dækket ind, og forventer stor aktivitet i området.

Vi synes også der skal være en officiel indvielse, den skal foregå lørdag d. 19. september kl. 10..

Forventet program kan ses i den medfølgende annonce.

Vadum Samråd.

 
Torsdag, 06 august 2020 19:15

Koncert med Bamse Madsen

Vadum Borgerforening afholder fredagskoncert med Bamse Madsen

fredag d. 25. september kl. 18.00 2020 i Vadum skoles aula

Vi starter med tapas fra Mortens køkken, og kl. 20.00 går Bamse Madsen på scenen,vi forventer ca. 2 timers underholdning

Lige nu undersøger vi muligheden for musikalsk underholdning indtil kl. 24.00, hvor festen skal slutte.

Billetter kan købes på følgende link:        https://place2book.com/da/sw2/sales/54ed3mrf0m 

 


 

 

 

 

 

Sankthans aften i Vadum Bypark 2020 er endelig aflyst

Vi må nøjes med at se billedet fra det seneste flotte bål

 

På grund af de gældende Corona begrænsninger i antal forsamlede, har Vadum Borgerforening besluttet at aflyse festen. Vi vil nøjes med at se på billedet fra sidste år, hvor vi var ca. 250 fremmødte; og så håber og tror vi at der er normale tider igen til næste år.

Det er dog ikke alt som er lukket ned nu; d. 13. juni havde vi vores flagalle` igennem byen på grund af konfirmation, og der vil blive en konfirmationsrunde mere i slutningen af august.

Vi har ligeledes fået skiftet til røde pelagonier i byens blomsterkummer, og håber således de kan skabe lidt sommerstemning i byen.

 

I løbet af de kommende uger begynder vi ligeledes at sælge billetter til vores fredagskoncert med ”Bamse-madsen” som vi afholder d. 25. september.

 

Vadum Borgerforening ønsker alle” På trods af Coronakrise” en rigtig god sommer.

Vadum Borgerforening og Vadum Skytteforening aflyser årets Fugleskydning.

 

Årets fugleskydning var fastsat til d. 13. juni, men på grund af Corona virussen tør vi ikke tro på at man er klar til den traditionsrige fest; og vi kan ikke være sikker på at det vil være lovligt at mødes så mange på det tidspunkt. Så vi må nøjes med at glæde os til næste år.

Årets Sankthans fest i Vadum Bypark har vi ikke afklaret endnu, men afventer udviklingen og hvilke restriktioner der gælder på dette tidspunkt; vi har ellers igen i år fået tilsagn om en kompetent båltaler, nemlig Orla Hav.

 

Coronavirussen forhindrer dog ikke alle tiltag; der er igen i år kommet blomster i kummerne i byen og ved byskiltene, forhåbentlig kan de glæde lidt i denne tid. Flaghejsning ved fødselsdage forsætter også uændret; og vi stiller selvfølgelig også flagalle` op, hvis det lykkes at gennemføre konfirmationen d. 13. juni

April måned er også tidspunktet for indbetaling af kontingent til Vadum Borgerforening, og det er glædeligt at vi allerede nu har modtaget de fleste indbetalinger.

Medlemskampagne

Vadum Borgerforening har en del år prøvet at byde nye beboere velkommen ved personlig kontakt, når de var flyttet ind i deres nye bolig. Dette bliver vi nødt til at ændre de næste måneder på grund af Corona smitte risiko.

I stedet tilbyder vi en flaske vin i bonus til alle som melder sig ind i Borgerforeningen inden sommerferien, det gælder såvel nytilflyttere som alle andre i byen.

Man kan bruge de indmeldelsesmuligheder som er på vores arrangementsliste, eller man kan bruge denne mailadresse Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.    så skal vi nok aflevere en flaske ved døren.

 

 

Mandag, 09 marts 2020 15:33

Damefesten i Vadum 2020

D. 29. februar havde ”Damefest udvalget i Vadum Borgerforening” inviteret til årets pigefest i Vadum.

 

Der var 91 som havde takket ja, og de skabte fra 13.00 til 21.00 en virkelig god stemning i Vadum skoles aula.

Der var knap så mange deltagere som sidste år, men udvalget ser dog positivt på det, idet der i år var en del nye deltagere måske især yngre tilflyttere, som på den måde lærer hinanden at kende, og det er jo dem som skal føre traditionen videre.

Maden blev leveret af Mortens køkken, og det borger for rigtig lækker mad og anretning, og samtidig rigelig af det, og vi har kun hørt rosende ord derom. Igen i år var det Borgerforeningens mænd som servicerede damerne, men heldigvis er der en trofast gruppe hjælpere udefra som stiller op år efter år, uden dem gik det ikke.

I år var hyggefarven rødlig

I år blev underholdningen leveret af en dish-jockey med kunstnernavnet ”NeedleSplit”, han spillede fra festen start indtil den stoppede kl. 21.00; og han gjorde det godt, med musik for alle aldre og det bevirkede at dansegulvet var i stadig brug fra 15 til 21.

Igen i år var der stort lotteri, hvor der var et væld af gevinster, alle sponseret af erhvervsdrivende i Vadum og Nordjylland. Det gør altid stor lykke, og er samtidig med til at få økonomien til at hænge sammen, vi vil derfor opfordre til at støtte sponsorerne ved at handle med dem.

Kl. 21 stoppede festen hos os, og vi kunne gå i gang med oprydning; men en stor del af festdeltagerne, vel især de yngre valgte at forsætte festen med ”afterparty” inviteret af Morten Lyngvig i Vadumhallens cafe.

Festudvalget har efterfølgende fået mange roser for afviklingen af damefesten, og det giver energi til at starte op igen næste år.

Søndag, 09 februar 2020 09:43

Vadum Borgerforenings generalforsamling 2020

Vadum Borgerforening afholdt ordinær generalforsamling den 28. jan. 2020

Generalforsamlingen blev i år holdt i Vadum Sognegård, hvor der var mødt 50 medlemmer.

Vores formand Bente Collart måtte desværre starte mødet med den kedelige meddelelse at, vores næstformand Søren Stender var afgået ved døden 2 dage tidligere.

Søren havde deltaget i bestyrelsesarbejde i knap 20 år, og altid været meget hjælpsom, bl.a. stod han for flaghejsning i mindst 15 år. Efter meddelelsen bad Bente Collart alle holde 1 minut stilhed for at ære og mindes Søren Stender.

Efterfølgende var der spisning, hvor man kunne vælge imellem stjerneskud og gule ærter, begge dele leveret fra Mortens køkken.

Derefter startede generalforsamlingen med at der skulle findes en dirigent, hvor valget faldt på Jens Mølgaard, som gav ordet til formand Bente Collart for at aflægge årsberetning.

Bente gennemgik de forskellige arrangementer som foreningen havde holdt i årets løb; tilslutningen havde været uændret for de fleste afviklinger, dog havde der igen i år været en positiv tilgang af yngre mænd til fugleskydningen, dette indebærer også en bedre indtjening på arrangementerne.

Der havde været en lille fremgang i medlemstallet, så nu lå det på ca.400, økonomisk er det fint nok, men på sigt har vi brug for flere yngre medlemmer.

Endelig oplyste Bente, at foreningen havde lavet investeringer med køb af nye flagstænger og små flag, samt et nyt højtaleranlæg for ca. 40.000 kr ialt, hvilket indebar at det samlede regnskab havde et underskud på 15.000 kr.

Beretningen blev godkendt uden kommentarer, og det samme var tilfældet med regnskabet som blev fremlagt af Svenning Mortensen.

Dernæst var der valg af bestyrelse, hvor der skete en stor udskiftning; Bente Collart havde meldt ud at hun på grund af stort arbejdspres stoppede; Per Christensen havde ligeledes fået andet bestyrelsesarbejde, og endelig mistede vi vores næstformand.

Det lykkedes at genskabe en fuldtallig bestyrelse, men vi mangler en 2. suppleant. Ind i bestyrelsen kom Heidi Thomsen og Anders Jungersen (vi mangler at konstituere os, men det sker onsdag d. 12. feb.)

Vadum Lokalhistorisk Arkiv orienterede om årets gang, uden de helt store udskejelser, dog havde man i samarbejde med Aalborg Stadsarkiv fået scannet de gamle sognerådsprotokoller for Vadum kommune fra 1860 til 1940, således de nu kan læses på Arkiv.dk.

Vadumpokalen

Poul Larsen modtager Vadum pokalen og en buket blomster af formand Bente Collart

Modtager af Vadumpokalen blev i år, indstillet af Vadum Husflidsforening : Poul Larsen, Søndermarken; Poul har siden 1979 været tilknyttet husflidsforeningen først som elev, men fra 1987 kom han i bestyrelsen som kasserer, en post han stadig bestrider med stor omhu.

Vadum Elfond var repræsenteret af Lars Andreasen, som viste regnskabet frem og fortalte hvilke foreninger der havde søgt og fået tilkendt støtte. Elfonden har faldende indtægter på grund af det lave renteniveau og derfor er der begrænsninger på udlodningen.

Under div. Orienterer Vadum Samråd også om årets gang, som startede med et stort borgermøde med ca. 270 deltagere, et møde hvor Vadum fik vist Aalborg kommune at vi interesserer os for vores by, bl.a. var der en dialog hvor de fremmødte kunne skrive deres ønsker på gule lapper. Ud fra det er der kommet 3 projekter,   

  • Område for unge mennesker tæt på Vadum skole
  • Cykelsti langs Rullebanen
  • Legeplads i Vadum Bypark, især for små børn

Der har ligeledes været en del møder med Aalborg kommune om kloakker i Vadum, og der er nu planlagt et borgermøde om kloakering i Vadum, det afholdes d. 16. marts i Kultur og Idrætscenteret.

Efter alle disse punkter kunne dirigenten Jens Mølgaard give ordet til Bente Collart for en afsluttende bemærkning; hun takkede og håbede at de fremmødte havde fået en indsigt i hvad Vadum Borgerforening står for.

Vadum Borgerforening afholdt vellykket juletræsfest i Vadumhallen søndag d. 1. dec.

Lige som de to foregående år havde vi valgt at holde den årlige juletræsfest på 1. søndag i advent, fordi vi har erfaret at familierne har bedre tid end imellem jul og nytår.

Der mødte knap 90 børn, og tæller vi forældre og bedsteforældre med var der over 200 i hallen.For at vi kan få økonomi til festen, får vi heldigvis støtte fra Klub Lions, Vadum, Vadum Erhvervsforening og Nordjyske Bank. (Tak for det)

Vi havde igen i år hyret ” Den skaldede pædagog” til at underholde, og han var virkelig god til at få børnene med.

Han mødte med et nyt program, hvori indgik en rumraket som overhovedet ikke ville starte, på trods af at han og børnene havde mange ide`er om hvad der var galt.

Efter 45 minutter var der pause.

I pausen var der mulighed for at købe æbleskiver, lagkage og andre lækre ting i boden, som i år var bestyret af Morten Lyngvig fra Vadumhallens cafe; at dømme efter de lange køer var det populært.

Efter pausen forsatte ”Den skaldede pædagog” sit forsøg med rumraketten, men blev ret hurtig afbrudt af en gæst; og ganske rigtig så kom julemanden på besøg med sin gavesæk på ryggen.

Han foreslog, at børnene sammen med de pårørende gik omkring juletræet og sang 3 julesange, inden der var nogen som fik udleveret slikposer.

Efter udlevering af slikposer var der en del børn der nåede at blive fotograferet sammen med en rigtig julemand, for nogle en grænseoverskridende oplevelse, men samtidig efterfølgende nogle stolte børn.

Vadum Borgerforening takker for det store fremmøde, med mange glade smil og positive tilkendegivelser. Dette gør, at vi igen næste år har lyst og kræfter til at holde juletræsfest i starten af december måned.

Sankthans aften i fantastisk sommervejr

Vadum Borgerforening og Vadum FDF afholdt årets Sankthans fest i flot solskinsvejr og sommerlig temperaturer. Dette og vel også årets båltaler, folketingsmedlem Preben Bang Henriksen medvirkede til det flotte fremmøde; vi skønner at mellem 250 og 300 personer var til stede på pladsen.

Festen startede kl. 18.30 hvor man kunne købe pølser m. brød, samt øl og vand; desuden havde vi igen i år fået” Hjem-is” til at holde med isbilen. FDF medbragte et par bålskåle; og her blev der bagt snobrød til børnene.

Folketingsmedlem Preben Bang Henriksen holder båltale foran et lyttende publikum

Kl. 20.00 holdt Preben Bang Henriksen båltalen, som startede med at han mindedes sin håndboldkarriere i Vadum; inden han gik i gang med hans tema, som startede med fortællingen om hvor vilkårlig rettergangen var for 500 år siden, og som medførte at adskillige kvinder blev brændt på bålet som hekse.

I vore dage kan man også blive hængt ud, hvis man er på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt, eller hvis man skiller sig ud fra det man forstår ved normalen. Han tænkte især på nogle formiddagsblade, som nogle gange med billede og tekst næsten kunne dømme en for mord; når det så senere viste sig at vedkomne var uskyldig var skaden sket, og ens liv ændret for altid.

Efter båltalen skulle Preben Bang skynde sig, idet han havde lovet at holde båltale i Hou kl. 21.00, så han nåede ikke at se vores bål, som på trods af at det var lidt sejt at starte blev virkelig flot; og brændte fint medens midsommersangen blev sunget.

Bålet brænder lystig foran det  store publikum

Børnene hyggede sig med snobrød hos Vadum FDF

Fra arrangørernes side glæder vi os over at så mange benyttede lejligheden til at møde andre mennesker i et par timer, og især de mange unge mennesker og børn gør, at vi føler at det er strabadserne værd med at arrangere det.                         

 

                                                               Tak for det!

                Fugleskydning nr. 50 i Vadum blev en kæmpe fest.

Der var lagt op til jubilæumsfest og det blev der, med rekordstor tilslutning ca. 85 skydende deltager, det er 30 flere end sidste år.

I år startede man fra Vadumhallens parkeringsplads, det skyldtes at sidste års fuglekonge Peter Johannesen bor i Vesterhalne,

så gåafstanden fra Vadumhallen passede bedre ind i programmet.

Det store optog på vej efter den gamle fuglekonge

Da man ankom til fuglekongen blev det store optog budt på øl og bitter, samt noget mundgodt, og orkestreret spillede et par numre i haven før man begav sig tilbage til festpladsen ved Rullebanen.

Vel ankommet til skydepladsen, gik man straks i gang med skydningen, som sluttede da brystpladen blev skud ned med skud nr. 276.

Resultatet af skydningen blev:

Citronen ved skud af Flemming Dam, på skud købt af Jess Faldberg

Kronen ved skud af Brian Andersen, på skud købt af Preben Christensen

Halsen ved skud af Klaus Reimar, på skud købt af Henrik Mikkelsen

Højre vinge ved skud af Sven Rønn, på skud købt af Peter Larsen

Venstre vinge ved skud af Anders Juhl, på skud købt af Thomas Christensen

Halen ved skud af Allan Terp, på skud købt af Bjørn Tjell

Bryst ved skud af Kurt Christensen, på skud købt af Peter Dyrskjøt;

og dermed blev den nye Fuglekonge Peter Dyrskjøt, medens Kurt Christensen blev Skyttekonge.

Efter skydningen gik man i gang med spisningen, stegt flæsk med persillesovs, og der blev fyldt godt op i teltet, selv om vi havde lånt et halv telt af Vennekredsen.

I anledningen af jubilæumet havde vi booket et orkester,”Nisse med jazzband” til at spille for os under spisningen, hvilket var medvirkende til den gode stemning.

4 af deltagerne i årets fugleskydning havde været med fra starten i 1970, dvs. Lars Jørn Rønn, Per Pedersen, Hardy Larsen og Ole Johannesen blev alle hædret med en flaske vin.

For at markere at det er en rigtig mannefest, havde vi forskellige aktiviteter, så som at banke søm i trækævler, der var også dartskive og ribgolf, samt Vadum Skytteforenings luftbøsse-skydebane.

I Vadum Borgerforening og Vadum Skytteforening er vi glade for at arrangementet lykkedes så godt, hvor tendensen med mange nye yngre deltager forsatte; det tegner godt for forsat fugleskydning i Vadum.

 

Vadum Borgerforening afholdt damefest for 11. gang

 

Sidste år var der kun 83 deltagere til festen, og i festudvalget begyndte man at tvivle på om det var en tradition som skulle forsætte.

Men i år blev tvivlen afløst af glæde, idet der deltog 108 glade piger/damer; som aldersmæssig spænder fra ung til ældre. Ved tilmeldingen kunne man se, at der er mange forskellige grupper, det være sig mødregrupper, sportsgrupper, og andre grupperinger som køber billetter samlet. Det er dejligt at iagttage, at de lærer hinanden at kende under hyggelige og festlige omstændigheder.

Festen startede kl. 13.00, og efter formand Bente Collart velkomst gik man i gang med spisningen; igen i år var det Morten Lyngvig som stod for maden, som bestod af lækker forret, hovedret og en raffineret dessert.

Efter spisningen var der amerikansk lotteri, med masser af flotte gaver sponsoreret af især byens erhvervsdrivende, en stor hjælp til at Borgerforeningen kan få arrangementet til at give overskud.

Under spisningen underholdt Dj Paul Barber, han blev kl. 17.00 afløst af en duo som hed Hougaard og Kromann; de underholdt i 2 timer, og de var hurtige til at få dansegulvet fyldt op.

I år bestod natmaden af pizza, som Bella Rosa leverede, og der var stor efterspørgsel, inden festen sluttede kl. 21.00

Vadum Borgerforening vil gerne takke mændene som stod for opvartning af gæsterne, det gælder både bestyrelsesmedlemmer, men i høj grad også de unge frivillige mænd som hjælper år efter år.

Og til sidst endnu engang tak til vores sponsorer. 

Vadum Borgerforening takker følgende sponsorer for støtte til Damefesten 2019

Asholm-En blandet landhandel          Bella Rosa       Borgen Kloakservice    EY        Eye By Candy

Forever living    Frisørhuset     Frøken Fin     HM enterprise     Jørgen Nyborg VVS

Keramik Hjørnet     Kochs Auto     Le fleur      Malerfirmaet B. Bonderup     Matas Aabybro

Maxi Clean     Mini Clean     Nathalie Foto     Nordjysk Rengøring     Nordjyske Bank

Paradis Is     PJ Auto     Poul M     Rennome Byg     Rikke B     Salon Afrodite     Salon Bermann

Salon Tølbøll      Sko og Sko     Spar købmanden     Stena Line     Tiff     Trontveit     Unik Guld

Vadum Anlæg     Vadum Skole     Vadum Svømmehal     Vrå Højskole     AVcenter 

 Bentax /we just like coffee    by LOUi    Juuls Haveservice    Profil smykker 

  Nordsøen Oceanarium     Pia Tange akupunktur   Kop og kande     Salon Rødkløver

 

Side 1 ud af 8